Door de corona crisis is voor veel bedrijven een faillissement ineens een reëel scenario geworden. In deze uiterst  onzekere tijden dienen bestuurders van de ondernemingen zich nog meer bewust te zijn van hun handelen als bestuurder. Hoe kunt u bestuurdersaansprakelijkheid voorkomen? Advocaat mr.  James Leliveld geeft u 6 tips.

In principe is de vennootschap zelf aansprakelijk voor haar schulden.  De taak van de bestuurder is het besturen van de vennootschap met het oog op het bestendige succes daarvan. Wanneer de onderneming in zwaar weer komt te verkeren, dient de bestuurder er zich van bewust te zijn dat zijn taak op dat moment enigszins verandert. Poging om de onderneming te redden is natuurlijk niet per definitie onrechtmatig. Zelfs niet wanneer de kans op het voortbestaan van de onderneming klein is. Maar een bestuurder kan in zo’n situatie al gauw over de schreef gaan met bestuurdersaansprakelijkheid tot gevolg.

Faillissement en handelen bestuurder

Wanneer de bestuurder er alles aan heeft gedaan om de onderneming te redden van de ondergang, kan desondanks de onderneming toch failliet gaan. In het faillissement zal de curator ook het gedrag van de bestuurder in de periode vóór het faillissement kritisch bekijken.  De curator naar aanleiding van zijn onderzoek beslissen een vordering in te stellen uit hoofde van artikel 2:248 BW of 2:9 BW. Dit zijn de bepalingen die zien op bestuurdersaansprakelijkheid. Volgens de wet moet er sprake zijn van een onbehoorlijke taakvervulling. Daarnaast met dit een belangrijke oorzaak zijn van het faillissement.

Bestuurdersaansprakelijkheid leidt ertoe dat de bestuurder van een vennootschap naast of in plaats van de vennootschap persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. De bestuurder moet dan uit zijn privé vermogen een schuld of schadevergoeding betalen.

Tips om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen

Hoe de uitbraak van het coronavirus zich verder zal ontwikkelen en wat  de (economische) gevolgen zullen zijn weet niemand. Zoals het er nu op lijkt  zal de crisis nog een geruime periode voortduren. Er bestaat echter ook geen vaccin tegen (persoonlijke) bestuurdersaansprakelijkheid. Maar u kunt het risico op bestuurdersaansprakelijkheid in een faillissement wel beperken. Enkele tips om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen:

  1. Pas op voor selectieve betalingen en neem hierbij extra zorgvuldigheid in acht. De bestuurder heeft in het algemeen de vrijheid om zelf te bepalen in welke volgorde schulden worden betaald. Echter, lijkt een faillissement onvermijdelijk, dan is de bestuurder verplicht om zich de belangen van de gezamenlijke schuldeisers aan te trekken. Betaalt de bestuurder kort voor het faillissement slechts een of een selectief groepje schuldeisers dan heeft de curator  de bevoegdheid om op grond van een zogenaamde “pauliana” deze betalingen te vernietigen.  Een dergelijke selectieve betaling kan onder omstandigheden tevens een onrechtmatige daad opleveren jegens de overige crediteuren. De bestuurder loopt dan zelfs het risico om voor het volledige boedeltekort te worden aangesproken. Hiervoor is wel een ernstig verwijt nodig van de bestuurder.
  2. Vermijd het aangaan van nieuwe verplichtingen. Het lijkt logisch, maar de bestuurder dient in zo’n kritische periode extra alert te zijn dat de onderneming niet zonder meer nieuwe verplichtingen aangaat. Bijvoorbeeld het afsluiten van nieuwe contracten. Wetende dat de onderneming in zwaar weer verkeert.  En de kans reëel is dat de onderneming haar verplichtingen niet zal kunnen nakomen en ook geen verhaal zal bieden. Ook dit kan resulteren in een (persoonlijke) aansprakelijkheid van de bestuurder.
  3. Kijk uit met het laten voortslepen van een kansloze situatie. Ook dit kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Wanneer de financiële situatie uitzichtloos is doet de bestuurder er goed aan om niet zijn hoofd in het zand te steken. De bestuurder moet actief te handelen door tijdig surseance van betaling of het faillissement  aan te vragen. Het nodeloos in de lucht houden van een onderneming welke “op sterven na dood is” verhoogt de kans op een bestuurdersaansprakelijkheid aanzienlijk.
  4. Meld tijdig betalingsonmacht bij de belastingdienst als er sprake is van fiscale achterstanden van de vennootschap.
  5. Zorg dat voldaan is aan de administratieplicht en dat de jaarrekeningen tijdig zijn gepubliceerd.

Hoe dan ook, het is natuurlijk niet makkelijk om in zo’n gekke tijd als nu  “alle bordjes in de lucht te houden”. Ondernemers kunnen vrijwel niet anders dan het bedenken van allerlei reddingsplannen  om de onderneming in leven te houden. Begrijpelijk, maar het is belangrijk dat dergelijke plannen ook realistisch zijn en daadwerkelijk bijdragen aan het “redden van de onderneming”. Win tijdig juridisch en financieel advies in om risico’s op bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen.

Wilt u weten wat u in uw specifieke situatie wel of niet mag doen als bestuurder. Neemt u contact met mij op voor een gratis vrijblijvend gesprek. Graag bekijk ik samen met  met u  hoe uw probleem op een snelle en efficiënte wijze kan worden opgelost. U kunt mij bereiken op 043 – 325 96 79 of via leliveld@leliveldadvocaten.nl.

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

object_pen_1.png Waarmee kunnen wij ú helpen? Gratis oriënterend gesprek