Mr. Maarten Janssen

  • Personen- en familierecht

  • Belastingrecht

Over Maarten

Maarten Janssen is een van de pioniers in Maastricht op het terrein van erfrechtgeschillen. Daadkrachtig en met de uiterste aandacht voor zijn cliënt zoekt Maarten naar de best mogelijke oplossing bij geschillen over de verdeling van nalatenschappen, geschillen tussen erfgenamen onderling en tussen erfgenamen en de executeur. Blijkt in overleg met de erfgenamen, executeur en/of de notaris dat bemiddeling niet leidt tot het gewenste resultaat, dan kan een procedure uitkomst bieden. Een zwaar, maar effectief middel, dat volgens Maarten moet worden gezien als een investering in de toekomst. De uitspraak is immers voor alle betrokkenen helder en voorkomt in sommige gevallen dat ruzies over een erfenis eindeloos blijven doorslepen.

Behalve zeer ruime expertise in het erfrecht, beschikt Maarten over specialistische kennis en ervaring op het gebied van echtscheiding, zowel van particulieren als van ondernemers, beëindiging partnerschap en niet-huwelijkse relaties, alimentatie, gezag en juridisch ouderschap. Ook hier zet Maarten alle middelen die tot zijn beschikking staan in om het conflict voor zijn cliënt op te lossen. Zijn ervaring als fiscaal jurist is daarbij regelmatig van toegevoegde waarde.

Maarten maakte na zijn studie Nederlands recht en diverse werkzaamheden als fiscaal jurist, de overstap naar de advocatuur. Sinds 2007 is hij verbonden aan Leliveld Advocaten als specialist erfrecht en personen- en familierecht.

Recente werkzaamheden van Maarten

Procesvoering over de verdeling van de nalatenschap
Advies en procedures tussen geschillen van erfgenamen onderling en de executeur van een nalatenschap
Rechtszaken over het berekeningen van het kindsdeel en beroep op de legitieme portie
Vereffening van nalatenschappen
Mediation en conflictbemiddeling bij de verdeling van een nalatenschap
Advisering bij het beneficiair aanvaarden of verwerpen van een erfenis

Het opstellen van een convenant tevens vaststellingsovereenkomst ten behoeve van een echtscheiding
Begeleiding en bemiddeling bij een gemeenschappelijk of eenzijdig verzoek tot echtscheiding
Complexe echtscheiding van ondernemers (zowel DGA’s als IB-ondernemers)
Verzorging van een verzoek bij de rechtbank van voorlopige voorzieningen in een echtscheidingsprocedure
Procederen inzake de verdeling van de boedel uit een ontbonden huwelijk of niet huwelijkse samenleving
Het berekenen van de omvang van alimentatie en procederen over de omvang en vaststelling alimentatie
Opstellen van beëindigingsovereenkomsten geregistreerd partnerschap
Advies over juridisch ouderschap
Gezag kwesties en wijziging zorg- en contactenregelingen ouders

Talen

  • Nederlands
  • Engels

Blogs van Maarten

Mr. Maarten Janssen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Personen- en familierecht

  • Belastingrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mr. Maarten Janssen has registered the following principal (and secondary) legal practice areas in the Netherlands Bar’s register of legal practice areas (rechtsgebiedenregister):

Based on this registration, he is required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.