Onze missie

Veel ondernemers verkeren op dit moment in nood of ernstige onzekerheid. Er zijn veel vragen over de juridische gevolgen van het coronavirus. Wat betekent dat voor mijn bedrijf? Hoe kan ik nu het beste handelen om verdere schade te voorkomen? Moet ik vrezen voor een faillissement of kan ik dat voorkomen? Mag ik zomaar mijn betalingen opschorten? Hoe kan ik het beste omgaan met mijn crediteuren?

Net als de mensen in de zorg wil ook Leliveld advocaten in deze tijden haar steentje bijdragen aan het maatschappelijk welzijn. Niet te vergelijken met de zorg natuurlijk. Maar hopelijk wel voor veel ondernemers een steuntje in de rug. Ons kantoor heeft immers haar bestaan mede te danken aan vele loyale ondernemers. Op deze manier hopen wij iets terug te kunnen doen.

Want samen komen we er wel!

Corona en juridische zaken

Veelgestelde vragen

Ja, natuurlijk kan dat. Dankzij ons moderne ICT-systeem kunnen wij prima op afstand werken. Conform richtlijnen van het RIVM werken wij zoveel mogelijk op afstand (virtueel). Dat geldt in beginsel ook voor de intake van een nieuwe zaak. En bij uitzondering behoort een persoonlijke intake ook nog steeds tot de mogelijkheden.

Wel kan het zo zijn dat wij soms niet zo snel kunnen reageren zoals u van ons gewend bent. Want ook voor ons is deze situatie nieuw. Maar wij danken u alvast voor uw begrip.

Ja, dat kan nog steeds. Dankzij ons moderne ICT-systeem kunnen wij prima op afstand werken. Conform richtlijnen van het RIVM werken wij zoveel mogelijk op afstand (virtueel). Wel kan het zo zijn dat wij soms niet zo snel kunnen reageren zoals u van ons gewend bent. Want ook voor ons is deze situatie nieuw. Maar wij danken u alvast voor uw begrip.

Onze communicatie kan telefonisch op het vaste nummer of mobiel, per e-mail of Videobellen.

Ja, het secretariaat van Leliveld Advocaten blijft bereikbaar op het vaste nummer: 003 – 43 3259 679

Ja dat kan, Maar bij voorkeur alleen als dit strikt noodzakelijk is. En als er dan een gesprek plaatsvindt, dan zal dit moeten geschieden volgens de richtlijnen van het RIVM.

Neen, de Rechtbanken en Gerechtshoven zijn niet geopend. Geplande zittingen tot ** gaan niet door. Alleen de urgente zaken zullen worden behandeld. Wat onder urgent wordt verstaan wordt verwezen naar **

Ja, ook een Videogesprek is vertrouwelijk. Ons systeem van Videobellen voldoet aan alle eisen van de AVG. Er worden geen data opgeslagen.

Ja dat kan nog steeds, maar bij voorkeur niet. Ook met meerdere partijen kunnen wij Videobellen. En als er dan een gesprek plaatsvindt, dan zal dit moeten geschieden volgens de richtlijnen van het RIVM.

ADVOCATEN DIE DOEN EN DENKEN ALS ONDERNEMERS. 

CLIENTEN OVER ONS

Advocaten die doen en denken als ondernemers. Professionals die mij ontzorgen en waarop ik 100% kan vertrouwen. Advocaten die de taal van ondernemers spreken en ondernemers begrijpen.

Roy Senff, DGA, Scando Nederland B.V

Gratis oriënterend gesprek Waarmee kunnen wij ú helpen?