Faillissement voorkomen? Tips om uw bedrijf te redden

Mr. James Leliveld | Leliveld Advocaten Maastricht

Mr. James Leliveld

15 augustus 2018

Een faillissement voorkomen met behulp van een advocaat? Het klinkt misschien gek, maar toch is het zo. Mijn team en ik hebben al vele bedrijven gered en daarmee een faillissement voorkomen. Op het eerste gezicht niet voor de hand liggend voor advocaten, maar aan de andere kant ook niet zo vreemd. Mr James Leliveld, advocaat ondernemings- en vastgoedrecht legt uit hoe dat werkt.

Waarom een advocaat?

 

Allereerst is ook een advocatenkantoor gewoon een onderneming. Net als u hebben wij bijvoorbeeld ook te maken met personeelsaangelegenheden, winst- en verliesrekeningen, inkoop, administratie, marketingissues, compliancy vraagstukken enzovoort. Dus het ondernemerschap is een advocaat niet vreemd. Dit geldt weliswaar niet voor elke advocaat, maar voor mij in elk geval wel. Ik heb inmiddels de nodige kilometers op de teller, 30 jaar advocaat, waarvan 27 jaar ondernemer.

 

Maar daarnaast als ondernemingsrecht advocaat en in mijn geval als (voormalig) curator in faillissementen, kom ik natuurlijk ook nog eens met honderden bedrijven per jaar in aanraking. Bedrijven met elk hun eigen problemen en uitdagingen. Daardoor zie ik wat er goed gaat in een bedrijf, maar vaker nog wat er fout gaat. En natuurlijk ook hoe dat (soms met eenvoudige ingrepen) had kunnen worden voorkomen. Vaak pijnlijk. Zeker voor de ondernemers die – vaak na jarenlang zwoegen – de bodem onder hun voeten kwijt zijn geraakt of dreigen te raken.

Hoe kan een advocaat een faillissement voorkomen?

 

Reden voor mij om zo’n 15 jaar geleden te stoppen als curator en mijn kennis en ervaring op een meer positieve manier in te zetten. In plaats van het ontmantelen van bedrijven zet ik mij nu in om bedrijven voor het faillissement te behoeden. Of soms een doorstart van een bedrijf na faillissement te realiseren. Een doorstart na faillissement biedt soms een betere uitkomst.

Een advocaat heeft daarnaast ook nog het voordeel dat hij een procesrechtelijke gereedschapskist heeft. Andere adviseurs, zoals een accountant of een bedrijvendokter, hebben dat niet. Dat kan wel eens zeer handig zijn, immers een advocaat kan bijvoorbeeld in een kort geding een vordering incasseren, waardoor op de korte termijn uw kaspositie wordt verbeterd. Ook kan bijvoorbeeld in bepaalde omstandigheden een onwillige schuldeiser worden gedwongen om mee te gaan in een onderhands schuldeisersakkoord. Zaken waar andere adviseurs doorgaans geen ervaring in hebben.

En tot slot mag niet worden vergeten, dat een herstructurering heel veel juridische vraagstukken met zich mee brengt. Men denke aan het ondernemingsrecht, faillissementsrecht, arbeidsrecht, contractenrecht, bankrecht, fiscaal invorderingsrecht, huur- en vastgoedrecht. Juridische kennis die de meeste adviseurs op dit werkterrein niet hebben.

Vijf tips die een faillissement voorkomen

 

Maar wat kunt u doen als het uw bedrijf in een moeilijk vaarwater terecht komt? Hoe kunt u een faillissement voorkomen? Een aantal tips voor u:

 

  1. Raak niet in paniek;
  2. Inventariseer uw positie; zorg voor een goed financieel inzicht en bepaal uw juridische status;
  3. Vanuit die inventarisatie bepaalt u uw mogelijkheden; onderzoek de oorzaken en bekijk wat u kunt doen aan de omzetzijde en neem maatregelen in de kostensfeer;
  4. Zorg voor een positieve cashflow, zodat u ruimte creëert om bestaande schulden af te lossen; u zou kunnen overwegen om uw kaspositie te verbeteren door verkoop van activa;
  5. Wees transparant naar uw crediteuren en kom met een goed onderbouwd turn-around plan; doe geen loze beloftes, wees realistisch en maak het niet mooier dan het is. Het (terug)winnen van vertrouwen is vaak essentieel.

 

Vooral het laatste punt is vaak lastig. Het is immers nooit prettig om bijvoorbeeld trouwe leveranciers teleur te moeten stellen. Ook is dat niet altijd zonder gevaar. Een schuldeiser kan zomaar het faillissement aanvragen of naar de rechter stappen. En daar zit u zeker niet op te wachten.

 

Natuurlijk komt er in zo’n traject meer kijken bij kijken, maar bovenstaande punten vormen een belangrijke basis en kunnen een faillissement voorkomen..

Een BV? Let op bestuurdersaansprakelijkheid

 

Het komt er in het algemeen op neer om zo’n traject zeer voorzichtig, diplomatiek en goed aan te vliegen. Niets doen is vaak geen optie. Problemen lossen zich bijna nooit vanzelf op. Werkt u vanuit een BV, wees dan altijd alert op het gevaar van bestuurdersaansprakelijkheid. Als u bijvoorbeeld niet tijdig de jaarrekeningen heeft gepubliceerd of u heeft nog orders geplaatst, terwijl u weet of kunt weten dat de BV failliet gaat, dan kan dat voor u als bestuurder wel eens leiden tot persoonlijke aansprakelijkheden. Ofwel: bestuurdersaansprakelijkheid.

Ondanks het feit dat u een BV heeft, kan een curator via de weg van bestuurdersaansprakelijkheid verhaal zoeken op het privé vermogen, zoals een eigen huis, inboedel, aandelen, spaartegoeden en dergelijke. Het zou natuurlijk verschrikkelijk jammer zijn als u in het geval van een onvermijdelijk faillissement, niet alleen uw bedrijf kwijt bent, maar ook nog eens uw privé vermogen, als u uw zaken niet goed genoeg regelt.

Wat is de kans van slagen?

 

Maar er is hoop, 8 van de 10 bedrijven hebben mijn team en ik weten te redden. Bedenk dat ook schuldeisers er vaak belang bij hebben dat een faillissement wordt voorkomen. Maar een juiste aanpak blijft daarbij vaak de sleutel tot (terugkerend) succes.

Heeft u een bedrijf in zwaar weer en wilt u meer weten over uw mogelijkheden? Neem contact met mij op en maak gebruik van het gratis oriënterend gesprek. Vaak kan ik u al snel voorzien van een goede strategie.

U kunt mij bereiken via onderstaande button, mobiel +31 6 26 53 23 20 of per mail leliveld@leliveldadvocaten.nl

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.