Mr. drs. Thomas Devens

Advocaat

 • Ondernemingsrecht en herstructurering
 • Handelsrecht en contracten
 • Bankrecht

OVER THOMAS DEVENS

Thomas Devens is doelgericht, scherp en diplomatisch. Hij is opgeleid aan de Universiteit van Maastricht waar hij in 2010 cum laude zijn bachelordiploma heeft behaald en in 2011 – eveneens cum laude – zijn masterdiploma in het Privaatrecht. Thomas is sinds 2009 verbonden aan Leliveld Advocaten. Na zijn afstuderen is hij nog datzelfde jaar tot de advocatuur toegetreden, waarin hij zich heeft toegelegd op ondernemingen en in het bijzonder het nationale en internationale contractenrecht. In dit rechtsgebied heeft hij tevens de postacademische specialisatieopleiding “Nationaal en Internationaal Contracteren” gevolgd aan de Grotius Academie, welke hij cum laude heeft afgerond. Thomas Devens is een waardevolle sparringpartner als het gaat om (procedures) terzake contracten, vennootschappen onder firma, agenturen, franchise en geschillen met de bank.

RECENTE WERKZAAMHEDEN | RECENT WORKS

Ondernemingsrecht en reorganisaties

 • De activa- passiva overdracht van meerdere horecagelegenheden in Maastricht en omstreken;
 • De ontbinding en vereffening van een vennootschap onder firma ter zake van een internetshop;
 • De oprichting van meerdere vennootschappen onder firma;

 • Begeleiding bij onderhandelingen ter zake van de beëindiging van een besloten vennootschap in de vleesindustrie;
 • Begeleiding bij onderhandelingen en contractvorming inzake de uittreding van een aandeelhouder uit een besloten vennootschap;
 • Het begeleiden en het voeren van een juridische procedure ten behoeve van een statutair bestuurder van een besloten vennootschap in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid;
 • De begeleiding van een horecazaak bij de aanname van een nieuwe directie, het opmaken van de contracten en een directiereglement;
 • Begeleiding van ondernemingen bij een eigen aanvraag faillissement en begeleiding van natuurlijke personen bij de aanvraag WSNP;
 • Voeren van procedures in het kader van de verdeling van een onderneming bij echtscheidingen.

Meer

Handels- en contractenrecht

 • De afwikkeling van een geschil tussen een franchisegever en verschillende franchisenemers;
 • Het bijstaan van een tweetal handelsagenten bij procedures tegen hun principaal;
 • Het opstellen van huurcontracten aan de hand van de nieuwe ROZ-modellen;

 • Het voeren van onderhandelingen en opstellen van een vaststellingsovereenkomst ten behoeve de beëindiging van een geschil tussen aandeelhouders van een BV;
 • Het voeren van een procedure voor een handelsagent in het kader de beëindiging van een agentuurovereenkomst;
 • Het opstellen van verschillende vennootschapsakten bij de oprichting van een vennootschap onder firma (VOF);
 • Begeleiding en het voeren van onderhandelingen bij onteigeningsprocedures in het kader van het A-2 project in Maastricht;
 • Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst en sponsorovereenkomsten voor een landelijk via radio en televisie uit te zenden format.

Meer

Bankenrecht

 • Het voeren van een juridische procedure tegen een bank voor een ondernemer ter zake de opzegging van een krediet en procedure met betrekking tot de aansprakelijkheid van een bank wegens onzorgvuldig handelen van de bank;
 • Begeleiding en advisering van een projectontwikkelaar bij de toelaatbaarheid van rente swaps en de opzegging van een krediet;
 • De vernietiging van algemene bankvoorwaarden.

Arbeidsrecht

 • Het bijstaan van werknemers bij ontslagprocedures.
 • Het opzetten en begeleiden contractsystematiek voor MKB / HR afdelingen.
 • Voorzitterschap begeleidingscommissie bij reorganisatie General Electric.

BLOGS

Mag de bank mijn hypotheek opzeggen?

Gaat uw bank de hypotheek opzeggen? In beginsel kan de bank dit doen op grond van de Algemene Bankvoorwaarden. De…

Opzegging door bank van de relatie

Veel geschillen met de bank kunnen worden opgelost in onderling overleg tussen cliënt, bijgestaan door zijn advocaat en de bank….

Vijf tips bij een internationale handelsagentuur

Een relatief risicoloze en eenvoudige wijze om buitenlandse markten te betreden is de internationale handelsagentuur. Het internationale aspect daarvan kan…

TALEN

 • Engels goed in woord en geschrift
 • Frans goed in woord