Mr. Luc Delahaye

Advocaat

 • Arbeidsrecht en reorganisaties
 • Huurrecht bedrijfsruimte en geschillen vastgoed
 • Ondernemingsrecht
 • Verbintenissenrecht

OVER LUC DELAHAYE

Luc Delahaye is een echte doorzetter, vastberaden en pragmatisch.  Voor Luc is geen enkel dossier te complex en op geraffineerde wijze weet hij altijd de onderste steen boven te halen. Luc heeft de studie Nederlands Recht gevolgd aan de Universiteit van Maastricht en in 2005 heeft hij zijn Master behaald. Na enige tijd werkzaam te zijn geweest als jurist in het bedrijfsleven is hij in 2012 beëdigd als advocaat en sindsdien verbonden aan Leliveld Advocaten. Na een aantal succesvolle jaren als arbeidsrecht advocaat is hij zich in dit vakgebied verder gaan specialiseren en in 2012 heeft hij de specialisatie opleiding Arbeidsrecht aan de Grotius Academie te Nijmegen (cum laude) afgerond. Inmiddels heeft Luc voor menig werkgever en werknemers ingewikkelde arbeidsrecht dossier met goed gevolg weten af te wikkelen,

Alhoewel Luc zijn passie voor het arbeidsrecht nog steeds niet heeft verloren, heeft Luc zich gaandeweg ook toegelegd op het vastgoed en ondernemingsrecht. Luc Delahaye is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en lid van de specialisatie vereniging van arbeidsrecht advocaten VAAN (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland).

RECENTE WERKZAAMHEDEN

Arbeidsrecht en reorganisatie

 • het opstellen van arbeids- en managementcontracten;
 • het bijstaan van werknemers en werkgever bij individuele ontslagzaken;
 • begeleiding van werkgevers bij collectieve ontslagen;

 • adviseren van werkgever bij een (eenzijdige) wijziging van de arbeidsvoorwaarden;
 • het bijstaan van ondernemers en ondernemingsraden m.b.t. het medezeggenschapsrecht;
 • optreden voor werkgevers en werknemer m.b.t. tot geschillen omtrent het cao recht;
 • advisering van statutaire bestuurders;
 • het bijstaan van werkgevers in procedures omtrent werknemersaansprakelijkheid;

Meer

Algemeen verbintenissenrecht

 • het opstellen van diverse contracten;
 • het bijstaan van partijen bij geschillen omtrent tekortkomingen en/of onrechtmatige daad;
 • het voeren van incassoprocedures;
 • het begeleiden van vastgoedprojecten;

Ondernemingsrecht

 • het bijstaan van de statutaire bestuurder of van de ondernemer m.b.t. tot geschillen met de bestuurder:
 • reorganisaties bij ondernemers begeleiden;
 • het begeleiden van de ondernemer m.b.t. het medezeggenschapstraject;

BLOGS

Concurrentiebeding geldig of niet?

In een arbeidsovereenkomst wordt door een werkgever vaak een concurrentiebeding opgenomen. Men gaat ervan uit dat dit steeds geldig is….

Fout arbodienst of bedrijfsarts: aansprakelijk?

Indien een werknemer ziek is dient de werkgever de werknemer te re-integreren. Bij de ziekteverzuim begeleiding moet de werkgever zich…

Greep uit de kassa door een van uw werknemers? Lees hier wat te doen!

U heeft een onderneming en u heeft het vermoeden dat een van uw werknemers geld uit de kassa neemt. Of…

Ontslag of beëindiging arbeidsovereenkomst

Tot 1 juli 2015 kon een arbeidsovereenkomst op een aantal manieren beëindigd worden. Zo kon de arbeidsovereenkomst beëindigd worden met…

TALEN

 • Nederlands
 • Engels