Mr. James Leliveld | Leliveld Advocaten Maastricht

Mr. James Leliveld

Advocaat

 • Ondernemingsrecht en herstructureringen
 • Handelsrecht en contracten
 • Onroerende zaken en vastgoed
 • Privacy wetgeving

OVER JAMES LELIVELD

Mr. James Leliveld is advocaat en ondernemer pur sang.  Onmiddellijk na zijn studie Privaatrecht aan de Universiteit Maastricht werd hij in 1988 beëdigd als advocaat. Reeds enkele jaren na zijn beroepsopleiding richtte hij zijn eigen kantoor op onder de naam Leliveld Advocaten. Na een tiental jaren werkzaam te zijn geweest als curator in faillissementen en als advocaat in tal van grootschalige reorganisaties en vastgoed transacties, is hij zich verder gaan specialiseren in het ondernemingsrecht. In 2006 heeft hij de specialisatie opleiding Ondernemingsrecht voltooid aan de Juridische Academie te Zeist. Dit jaar is James Leliveld alweer 30 jaar advocaat en nog steeds enorm gedreven door zijn passie voor het vak.

Gaandeweg heeft James zich vooral toegelegd op het herstructureren en optimaliseren van ondernemingen, startups, aandeelhoudersgeschillen, overnames en vastgoedtransacties.  Zijn kennis van deze rechtsgebieden en zijn ervaring in het ondernemerschap vormen een vrijwel unieke combinatie. Dit maakt James dan ook een “vreemde eend in de bijt” van de advocatuur. Een onmisbare sparringpartner voor MKB ondernemers, die met zijn kennis van het recht, zijn specialisaties en zijn vaardigheden in het ondernemerschap,  in staat is om out of the box te denken en een onderneming in breder perspectief te zien en te plaatsen. Mede dankzij hem hebben vele bedrijven hun juridische problemen weten op te lossen en weer de weg naar de top gevonden.

James Leliveld is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en commissaris bij verschillende ondernemingen. Voorts is hij voorzitter van de ondernemerscoöperatie “Met Fruit Eropuit”, een van oorsprong uit de Limburgse fruitsector voorkomende coöperatie, maar thans een coöperatieve vereniging van diverse ondernemers uit verschillende branches in het Limburgs Heuvelland.

RECENTE WERKZAAMHEDEN VAN JAMES

Ondernemingsrecht en herstructureringen

 • De realisatie van een schuldeisersakkoord voor een failliet evenementenbedrijf en een doorstart;
 • De optimalisatie van een horeca onderneming met het oog op een verkoop van het bedrijf;
 • Het voeren van een procedure bij de Ondernemingskamer voor een aandeelhouder van een BV tegen zijn mede aandeelhouders;
 • De oprichting van een onderneming in Nederland voor een Duits moederbedrijf in de verpakkingsindustrie;
 • Het voeren van een procedure voor een statutair bestuurder van BV in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid;

 • De activa- passiva overdracht van een nationaal en internationaal werkend dakdekkersbedrijf;
 • De ontbinding en vereffening van een vennootschap onder firma ter zake assurantiën en makelaardij;
 • Begeleiding en ontvlechting van een Hong Kong Limited, zijnde een producent van matrix signaalborden en parkeergeleidingssystemen;
 • Begeleiding en advisering van een (internationale) hotelketen bij de realisatie van meerdere hotels;
 • De reorganisatie van een grote onderneming in de verpakkingsindustrie;
 • Begeleiding bij onderhandelingen en het maken van contracten ten behoeve van een landelijk detacheringsbureau bij de vorming van een joint-venture in het kader van een openbare aanbesteding;
 • Het voeren van procedures ten behoeve van een assurantietussenpersoon ter zake aandelenlease;
 • De begeleiding van een Nederlandse dochteronderneming van een Duits handelsconcern bij het maken van aandeelhoudersovereenkomsten, de aanname van een nieuwe directie, het opmaken van de contracten en een directiereglement;
 • De begeleiding en contractvorming bij een overname van een taxionderneming.

Meer

Handels- en contractenrecht

 • De advisering en begeleiding van een meubelproducent bij het opstellen van franchisecontracten, agentuurovereenkomsten, verkoopcontracten met leveringsvoorwaarden;
 • Het voeren van diverse procedures voor een handelsagent in het kader van een internationale handelstransactie;
 • Begeleiding en het voeren van onderhandelingen bij de vorming van contracten voor een Chinese fabrikant van LED schermen.

Onroerende zaken en vastgoedrecht

 • Begeleiding en advisering van een projectontwikkelaar bij de contractvorming, waaronder verkoopcontracten met leveringsvoorwaarden en huurovereenkomsten commerciële ruimtes;
 • Begeleiding en advisering van een levensmiddelenfabrikant bij de koop van een fabriekshal met machines uit een faillissement;
 • Het voeren van een juridische procedure terzake verborgen gebreken aan een winkelpand;
 • Het voeren van een procedure terzake verborgen gebreken aan een woonruimte;
 • Juridische bijstand aan diverse horeca ondernemingen alsmede aan vastgoedeigenaren in huurprijsvaststellingsprocedures;

Privacy- en ICT-recht

 • Afstemmen en opstellen van Verwerkersovereenkomsten (VWO’s), Convenanten en Gegevensleveringsovereenkomsten (GLO’s);
 • Beoordeling en inrichten rechtmatig verwerken binnen het proces ketenverantwoordelijkheid;
 • Inrichten en implementeren proces meldplicht datalekken;

 • Opstellen en schrijven van privacybeleid en privacyhandboek;
 • Afstemmen, opstellen en implementatie privacyverklaring, kennisgeving en toestemmingsprocedures;
 • Optimalisatie overige materiële eisen die gesteld worden aan rechtmatige verwerking persoonsgegevens;

Meer

BESTUURLIJKE FUNCTIES VAN JAMES

 • Lid van de Raad van Toezicht Extra Leisure BV
 • Lid van de Raad van Toezicht Privacy8 BV
 • Voorzittter van de coöperatieve vereniging Met Fruit Erop Uit

BLOGS VAN JAMES

Zelf uit een BV stappen? Gedwongen uittreding

Een ruzie met uw mede aandeelhouder? Of kunt u het niet eens worden met een aandeelhouder? En wilt u als…

Faillissement voorkomen? Tips om uw bedrijf te redden

Een faillissement voorkomen met behulp van een advocaat? Het klinkt misschien gek, maar toch is het zo. Mijn team en…

Probleem met een aandeelhouder? Kies de juiste strategie.

Een probleem met een aandeelhouder? Vaak ingrijpend en zelden in het belang van de vennootschap. Maar toch gebeurt het dagelijks….

Mag de bank mijn hypotheek opzeggen?

Gaat uw bank de hypotheek opzeggen? In beginsel kan de bank dit doen op grond van de Algemene Bankvoorwaarden. De…

Bestuurdersaansprakelijkheid

Het bestuur van een vennootschap staat soms voor lastige keuzes. Maar helaas worden niet altijd de juiste keuzes gemaakt. Heeft…

Opzegging door bank van de relatie

Veel geschillen met de bank kunnen worden opgelost in onderling overleg tussen cliënt, bijgestaan door zijn advocaat en de bank….

Ruzie tussen aandeelhouders? Recht van enquête.

Als de aandeelhouders over elkaar heen rollen omdat zij het nergens over eens zijn, dan kan dat desastreus zijn voor…

Conflict met een aandeelhouder?

Tussen mede-aandeelhouders gaat het vaak om een zakelijk belang. Toch kan een conflict met een aandeelhouder emotioneel hoog oplopen. Niet…

Vijf tips bij een internationale handelsagentuur

Een relatief risicoloze en eenvoudige wijze om buitenlandse markten te betreden is de internationale handelsagentuur. Het internationale aspect daarvan kan…

TALEN

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Frans